5462net40020 czerwiec 2016 - Muzeum Historii PRL-u 

Promocja albumu  "Kadrowanie PRL-u" 

Henryk Hermanowicz, Robert Kosieradzki i Jerzy Szot

   03nets   01nets   

04nets   02nets

  fot. Dariusz Marczyński