Jerzy Szot 


Urodzony 1954 w Krakowie. Ukończył Wydział Geologii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2008-2009 - Warsztaty Grafiki w Pracowni Wklęsłodruku na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy i International Federation of Journalists. Fotoreporter miesięcznika "LIST" (1984-1992), fotoreporter Gazety Wyborczej (1993-1998), współpracownik tygodnika "Polityka" (od 2000). członek Agencji Fotograficznej "Forum" – Warszawa (od 2000), członek Agencji Fotograficznej "Ośrodek Karta" – Warszawa (od 2002)

 Wystawy

Czerwiec 2015 "SHOT the '80" - fotografia prasowa PRL-u, Jerzy Szot, Galeria LueLue, Kraków
Wrzesień 2014 "Kadrowanie PRL-u" Henryk Hermanowicz i Jerzy Szot - Muzeum PRL-u, Kraków-Nowa Huta
Czerwiec 2014  "Od Solidarności do Wolności" - Piotr Dylik, A Stawiarski, J Szot - wystawa fotografii wystawa fotografii, Galeria AGH Kraków
Marzec 2014  “ Eurograviure” - wystawa grafiki warsztatowej, Galeria Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Październik 2013 "Sanfilippo" - wystawa portretów dzieci chorych na Sanfilippo, Jerzy Szot, Kino Kijów.Centrum
Październik 2010  “ Eurograviure” - wystawa grafiki warsztatowej, Galeria Rady Europy, Strasburg, Francja
Październik 2006 - "Jeden Kraków, 26 lat, 121 fotografii" – wystawa fotografii - Muzeum Historii Fotografii,  Kraków, ul. Józefitów 16
Listopad  2004 - "Lokatorzy Europy" wystawa fotografii, Muzeum Archidiecezjalne  ul. Kanonicza 19
Kwiecień 2004 - "Portret Miasta Krakowa 2003"   I nagroda  Prezydenta Miasta Krakowa za serię zdjęć: " Skrzydlate Stwory"
Listopad 2000 - "Lokatorzy Pana Boga" , wystawa fotografii, Muzeum Jana Pawła II, ul. Kanonicza
Maj 1995 - "Pełna Klata" wystawa fotografii prasowej fotoreporterów GazetyWyborczej:  J. Szot, A.  Golec, K. Karolczyk
Styczeń 1995 - "KL Auschwitz - Birkenau" wystawa fotografii - J. Szot, W. Gorgolewski - Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków
Maj 1995 - " Portret Miasta Krakowa 1994" I nagroda za reportaż  "Bezdomni"
Kwiecień 1994 - " Portret Miasta Krakowa 1993" I nagroda za reportaż "Kazimierz"
Grudzień 1990 - "Fotografie 1981 - 90" - wystawa indywidualna - Galeria Jagielońska, Kraków,
Październik 1988 - "3 x London" – wystawa fotografii - J. Szot, P. Dylik - "Galeria w Krużgankach ", Kraków
Listopad 1987 - "Trzecia Rozmowa Jana Pawła II z Rodakami" P. Dylik, J. Szot -  "Galeria w Krużgankach", kościół o.o. Dominikanów, Kraków
Październik 1987 - "Sąsiedzi Orkana - P. Dylik, J. Szot, A. Bydalek - Orkanówka, Poręba Wielka,
Listopad 1986 - "Pielgrzymka - sierpień'86" - wystawa fotografii - P. Dylik, J. Szot - "Galeria w Krużgankach", kociół o.o. Dominikanów, Kraków,
Listopad 1984 - "Pamięci Księdzu Jerzemu" - udział w wystawie S. Markowskiego - kościół w Mistrzejowicach w Krakowie,
Kwiecień 1984 - "Krzyż" - poemat W. Dulemby ilustrowany zdjęciami J. Szot, P. Dylik, "Galeria w Krużgankach", kościół o.o. Dominikanów, Kraków,
Październik 1983 - "Ojczyzno Ma" udział w wystawie zbiorowej S. Markowskiego - kościół w Mistrzejowicach w Krakowie,
Wrzesień 1983 - "II Wizyta Jana Pawła II" - P. Dylik, J. Szot, J. Pałosz, A. Stawiarski - "Galeria w Krużgankach", kościół o.o. Dominikanów, Kraków,
Listopad 1980 - "Obsesje Listopadowe" wystawa fotografii - J. Szot, P. Jantos - Dworek Białoprądnicki Kraków.

 en gb


Born in 1954 in Cracow. Jerzy is a member of the International Federation of Journalists. He graduated from the Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection at the AGH University of Science and Technology in Cracow. 2008-2009 - engraving workshop in the Copperplate Engraving Studio of the Department of Graphic Arts, Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow.  A press photographer of a Cracow - based monthly magazine "List" (1984-92), photoreporter for "Gazeta Wyborcza" (leading national daily newspaper) (1993-98) and "Polityka" magazine (since 2000), a member of photo agency FORUM and photo agency "Ośrodek Karta"

Exhibitions

June 2015 - "SHOT the '80" - exhibition of photojournalism, LueLue Gallery, Kraków
September 2015 -"Framing PRL" - Henryk Hermanowicz, Jerzy Szot, - exhibition of photojournalism, PRL Musseum, Cracow, Nowa Huta
June 2015 - "From solidarity to freedom", photography exhibition, Piotr Dylik, Andrzej Stawiarski, Jerzy Szot, AGH University of Science and Technology Gallery in Cracow
October 2011 - "Eurogrviure" - engraviure exhibition - Council of Europe Gallery, Strasbourg
September 2006 - "One Cracow, 26 years, 121 pictures" - photo exhibition - Museum of History of Photography in Kraków, 16, Józefitów Street
November 2004 - "Europe's Tenants" photography exhibition, 19, Kanonicza Street
April 2004 - "The Portrait of the City of Cracow 2003" Competition - prize for a reportage "Life Farm"  and President of the City of Kraków prize for a series of photos: " Winged Creatures",
November 2000 - "God's Tenants" , photography exhibition, John Paul II Museum, Kanonicza Street
1999 - publishing of the photo album of "The Cross" poem by Wlodzimierz Dulemba, illustrated with photos by J. Szot, P. Dylik,
May 1995 - "Full Shot" exhibition - J. Szot, A. Golec, K. Karolczyk - press photography exhibition of "Gazeta Wyborcza",
January 1995 - "KL Auschwitz - Birkenau" exhibition - J. Szot, W. Gorgolewski - Centre for Jewish Culture, Cracow,
May 1995 - "The Portrait of the City of Cracow" Competition - 1st prize for a reportage "The Homeless",
April 1994 - "The Portrait of the City of Cracow" Competition - 1st prize for a reportage "Kazimierz",
December 1990 - "Photographs 1981 - 90" - individual exhibition - Jagiellońska Gallery, Cracow,
October 1988 - "3 x London" - exhibition - J. Szot, P. Dylik - "Under the Arcades" Gallery, Cracow,
November 1987 - "Third Dialogue of John Paul II with his Compatriots" - J. Szot, P. Dylik - "Under the Arcades" Gallery, Cracow,
October 1987 - "Orkan's Neighbours" - J. Szot, P. Dylik, A. Bydalek, Orkanowka, Poreba Wielka,
November 1986 - "The Pilgrimage - August 1986" - P. Dylik, J. Szot - "Under the Arcades" Gallery, Cracow,
December 1984 - "In Memory of Priest George" - joint exhibition with Stanislaw Markowski, Mistrzejowice Church, Cracow,
April 1984 - "The Cross" - exhibition - J. Szot, P. Dylik - "Under the Arcades" Gallery, Cracow,
October 1983 - "Oh My Homecountry" - joint exhibition with Stanisław Markowski, Mistrzejowice Church, Cracow,
September 1983 - " The Second Visit of John Paul II to Poland" - P. Dylik, J. Pałosz, A. Stawiarski, J. Szot - the arcades of the Carmelites' Church, Cracow,
November 1980 - "November Obsessions" - J. Szot, P. Jantos - Bialopradnicki Cultural Centre, Cracow.

 

Publikacje

Kontakt

image001+48 607 399 495

image003art@jerzyszot.com

foto cJSnet160